Tin tức

Thiệt hại về kinh tế và môi trường của việc cấm canh tác cây trồng biến đổi gen trên toàn cầu

Bản báo cáo được phát hành trên trang AgEcon phân tích các ảnh hưởng về kinh tế và môi trường nếu như cấm sử dụng và canh tác các sản phẩm công nghệ sinh học trong nông nghiệp trên toàn cầu.

Mục tiêu của bản nghiên cứu là để xem xét về các ảnh hưởng liên quan đến kinh tế toàn cầu và hiệu ứng của phát thải nhà kính của cây trồng biến đổi gen. Báo cáo này được tiến hành bằng việc lấy mẫu, sau đó đối chứng so sánh 2 tình huống giả định; xem xét khi hai tình huống này xảy ra riêng biệt và đồng thời. Tình huống thứ nhất là những ảnh hưởng khi cấm cây trồng biến đổi gen. Tình huống thứ 2 là các tác động khi mức độ ứng dụng biến đổi gen tăng lên. Trọng tâm của báo cáo là các phân tích ảnh hưởng về giá; trợ cấp xã hội cũng như thay đổi về mức độ sử dụng đất và phát thải nhà kính liên quan tới công nghệ biến đổi gen.

Hầu hết các công trình nghiên cứu trước đó tập trung nghiên cứu về ảnh hưởng của công nghệ sinh học dựa vào phương pháp cân bằng từng phần và kỹ thuật kinh tế. Tuy nhiên, mô hình tính toán cân bằng chung (Computable General Equilibrium – CGE) là một phương pháp phân tích tác động kinh tế diện rộng trong đó xem xét các mối tương quan với kinh tế toàn cầu. Mặc dù phương pháp này được sử dụng để phân tích cụ thể về cây trồng biến đổi gen, nhưng trọng tâm lại thiên về hướng phân đánh giá các tác động của nhiều chính sách thương mại và các quy định pháp lý khác nhau.

Ở đây mục đích của báo cáo là cung cấp thêm bằng chứng lý thuyết về ích lợi của công nghệ biến đổi gen bằng cách ước tính các tác động về giá cả, nguồn cung và phúc lợi xã hội. Nếu không có công nghệ biến đổi gen, giá thực phẩm sẽ tăng dao động từ tăng 0,27% đến 2,2%, tùy thuộc vào khu vực; Tổng tổn thất phúc lợi xã hội liên quan với sự vắng mặt của công nghệ biến đổi gen lên đến 9,75 tỷ đô la Mỹ. Việc không có các tính trạng cải tiến đến từ công nghệ biến đổi gen không chỉ mang đến tổn thất về kinh tế, mà còn tạo ra những tác hại đối với môi trường.

Xem báo cáo đầy đủ (Tiếng Anh) tại đây: Evaluating the Economic and Environmental Impacts of a Global GMO Ban

Thiệt hại về kinh tế và môi trường của việc cấm canh tác cây trồng biến đổi gen trên toàn cầu
Đánh giá bài viết