Một giống ngô biến đổi gene

Tây Ban Nha tiết kiệm gần 200 triệu euro nhờ ngô biến đổi gene
Một giống ngô biến đổi gene
Đánh giá bài viết