Thực phẩm biến đổi gen

Sự kiên ngô biến đổi gen đầu tiên được chứng nhận an toàn sinh học tại Việt Nam

Ngày 27/8/2014, Bộ Tài Nguyên & Môi trường chính thức công bố phê duyệt và cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học sự kiện MON 89034 của Công ty TNHH Dekalb Việt Nam (Monsanto). Đây là sự kiện thực vật biến đổi gen đầu tiên được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học tại Việt Nam.

Giấy chứng nhận an toàn sinh học được Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định ban hành sau quá trình đánh giá, thẩm định kỹ lưỡng, khoa học của Tổ chuyên gia và Hội đồng an toàn sinh học theo đúng trình tự, thủ tục đã được quy định tại các văn bản quản lý nhà nước về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. Quy trình thẩm định này cũng tuân thủ các chuẩn mực về đánh giá hồ sơ và chứng nhận an toàn sinh học đã được tiến hành trên thế giới.

Đây là sự kiện biến đổi gen đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học tại Việt Nam. Trước khi được cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học tại Việt Nam, sự kiện MON 89034 đã được cấp phép phóng thích vào môi trường tại 8 quốc gia trên thế giới, bao gồm: Canada (2008), Hoa Kỳ (2008), Nhật Bản (2008), Brazil (2009), Ác hen ti na (2010), Nam Phi (2010), Phillipines (2010) và Honduras (2010).

Việc Quyết định cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với việc cấp Giấy xác nhận các sự kiện ngô biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời gian qua đánh dấu một bước tiến quan trọng của Việt Nam trong tiến trình ứng dụng cây trồng công nghệ sinh học trong nông nghiệp tại nước ta, giúp nông dân đến gần hơn với các công nghệ tiên tiến hàng đầu trên thế giới.

Sự kiên ngô biến đổi gen đầu tiên được chứng nhận an toàn sinh học tại Việt Nam
Đánh giá bài viết