Sinh vật biến đổi gen

Sinh vật biến đổi gen và Sức khỏe

Sức khỏe và tính an toàn của Sinh vật biến đổi gen là một chủ đề lớn được thảo luận. Tìm hiểu về quy định đối với Sinh vật biến đổi gen, quá trình kiểm định an toàn và các cơ quan khoa học cũng như chính phủ đã khẳng định sự an toàn của các loại cây trồng và thực phẩm biến đổi gen.

Được Nghiên cứu và Khảo sát Toàn diện

Trước khi vào thị trường, cây trồng từ hạt giống biến đổi gen được nghiên cứu toàn diện để đảm bảo chúng an toàn cho người, vật nuôi và môi trường. Các sản phẩm biến đổi gen hiện nay đều là các sản phẩm nông nghiệp được nghiên cứu và kiểm định nhiều nhất trong lịch sử.

Hiểu Chính xác về Cây trồng

Khi tạo ra một Sinh vật biến đổi gen, các nhà nghiên cứu sao chép thông tin di truyền cụ thể từ một cây trồng hoặc sinh vật và đưa nó vào cây trồng khác để cải thiện hoặc nâng cao một đặc tính hoặc tính trạngcụ thể, chẳng hạn như khả năng kháng côn trùng. Các nhà nghiên cứu mô tả rất chính xác thay đổi mà họ đưa vào hệ gen của cây trồng và ảnh hưởng của việc đó đến sự trao đổi chất của các tế bào cây. Cây trồng sau đó sẽ được thử nghiệm rộng rãi trong nhà kính, trên ruộng và các nhà nghiên cứu tìm kiếm sự khác biệt giữa cây trồng biến đổi gen với cây trồng truyền thống. Cây được trồng ở ruộng trong nhiều môi trường khác nhau cũng được thu hoạch và phân tích về cấu trúc thành phần.

Giống như Cây trồng Khác

Cây trồng công nghệ sinh học hiện có trên thị trường đều giống như các bản không biến đổi gen của chúng từ quan điểm liên quan đến thành phần và dinh dưỡng. Ví dụ: ngô biến đổi gen giống như ngô không biến đổi gen. Kiểm định đã chứng minh và đánh giá của FDA cũng đã cho thấy Sinh vật biến đổi gen có dinh dưỡng tương tự như các loại cây trồng không biến đổi gen, bao gồm cả hàm lượng các chất dinh dưỡng quan trọng như axit amin, protein, chất xơ, chất khoáng và vitamin.

Không Liên quan Đến các loại Bệnh

Thực phẩm từ Sinh vật biến đổi gen được tiêu hóa trong cơ thể giống như thực phẩm từ cây trồng không biến đổi gen. Hàng trăm nghiên cứu đã và tiếp tục chứng minh rằng Sinh vật biến đổi gen không gây ra bất kỳ rủi ro sức khỏe nào—chúng không gây ra dị ứng hay ung thư mới, vô sinh, ADHD hoặc bất kỳ bệnh nào khác. Trong những năm nông dân phát triển cây trồng từ hạt giống biến đổi gen (từ khoảng 1994), chưa từng có trường hợp tổn hại nào đối với sức khỏe con người do biến đổi gen được ghi lại, bao gồm cả các phản ứng dị ứng mới.

Sinh vật biến đổi gen và Sức khỏe
Đánh giá bài viết