Kiến thức

Sinh vật biến đổi gen là gì? 4 điều bạn cần biết về biến đổi gen

Sinh vật biến đổi gen là gì? Chúng được tạo ra như thế nào? Tại sao nông dân sử dụng chúng? Phần này sẽ giúp bạn hiểu được những điều cơ bản.

Sinh vật biến đổi gen là gì? 4 điều bạn cần biết về biến đổi gen
Chọn Sinh vật biến đổi gen để giảm mất mùa hoặc thiệt hại cho cây trồng do cỏ dại, bệnh và côn trùng

Sinh vật biến đổi gen là gì?

Công nghệ sinh học trong nông nghiệp cây trồng là quá trình chủ động sao chép gen nhằm tạo ra một tính trạng mong muốn từ một loại cây trồng hoặc sinh vật bất kỳ và sử dụng nó trong một loại cây trồng khác. Kết quả là tạo ra một Sinh vật biến đổi gen.

Tên gọi này có ý nghĩa gì?

Sinh vật biến đổi gen, biến đổi gen, công nghệ sinh học, hạt giống công nghệ sinh học, thiết kế gen…

Sinh vật biến đổi gen thường được dùng để mô tả bất kỳ thuật ngữ nào trên đây nhưng trên thực tế có nghĩa là thay đổi được tạo ra cho ADN của một sinh vật.

Tại sao nông dân sử dụng Sinh vật biến đổi gen?

Người nông dân chọn hạt giống dựa trên những gì tốt nhất cho trang trại của họ, nhu cầu thị trường và môi trường phát triển của địa phương. Người nông dân chọn Sinh vật biến đổi gen để giảm mất mùa hoặc thiệt hại cho cây trồng do cỏ dại, bệnh và côn trùng cũng như các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ví dụ như hạn hán. Nông dân chọn sử dụng Sinh vật biến đổi gen để giảm bớt tác động của nông nghiệp đối với môi trường và giảm chi phí — ví dụ như bằng cách sử dụng thuốc trừ sâu có mục tiêu hơn. Nông dân cũng đã sử dụng Sinh vật biến đổi gen để cứu cây trồng — ví dụ: đu đủ từ Hawaii — bị đe dọa lây bệnh.

Người ta phát triển cây trồng biến đổi gen ở đâu trên thế giới?

Nông dân trên khắp thế giới đã chọn sử dụng Sinh vật biến đổi gen vì những lợi ích đối với hoạt động kinh doanh của họ và các cộng đồng địa phương. Từ 2014, Sinh vật biến đổi gen được nuôi trồng, nhập khẩu và/hoặc sử dụng tại 70 quốc gia.

Theo GMOanswers.com

Sinh vật biến đổi gen là gì? 4 điều bạn cần biết về biến đổi gen
5 / 1 đánh giá