Hỏi & Đáp Sinh vật biến đổi gen

Sinh vật biến đổi gen có phải là cây trồng thực phẩm gây ô nhiễm không?

Việc tồn tại đồng thời nhiều phương pháp sản xuất – hữu cơ, truyền thống và biến đổi gen – không phải là một khái niệm mới. Những người nông dân đã và đang lần lượt tạo ra từng loại cây trồng khác nhau, trước và sau khi hạt giống biến đổi gen được giới thiệu lần đầu năm 1996 và họ làm việc chăm chỉ mỗi ngày, quản lý trang trại của họ để đảm bảo mỗi cây trồng đều đáp ứng các yêu cầu tiếp thị thích hợp.

sinh vat bien doi gen co phai la cay trong thuc pham gay o nhiem khong
Ảnh minh họa

Trồng kết hợp nhiều loại hạt giống — truyền thống lẫn biến đổi gen — và cũng làm như vậy với trang trại hữu cơ bên cạnh, Mary Mertz cho biết “Tất cả những người nông dân sử dụng phương pháp hữu cơ và truyền thống đều đang cùng nhau tạo ra thực phẩm. Chúng tôi cần hợp tác với nhau và tôn trọng thông lệ canh tác của nhau. Điều này đòi hỏi phải có giao tiếp, nhận thức được nâng cao về điều kiện thời tiết và hướng đến giải pháp nhằm phòng tránh phát sinh vấn đề ngay từ đầu”.

Sinh vật biến đổi gen có phải là cây trồng thực phẩm gây ô nhiễm không?
5 / 1 đánh giá