Hỏi & Đáp

Sinh vật biến đổi gen có làm tăng giá thực phẩm không?

Mặc dù có nhiều nhân tố tác động đến chi phí thực phẩm (giá dầu ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển; hạn hán có thể ảnh hưởng đến sản lượng và khả năng cung cấp, v.v.), Sinh vật biến đổi gen đóng vai trò quan trọng trong việc giữ giá ở mức thấp nhất có thể.

sinh vat bien doi gen co lam tang gia thuc pham khong

Nhà kinh tế nông nghiệp Graham Brookes của PG Economics Ltd giải thích: “Trên thực tế, Sinh vật biến đổi gen có đóng góp giúp giảm chi phí thực của thực phẩm”. “Công nghệ [biến đổi gen] được ứng dụng cho đến nay chủ yếu là công nghệ nâng cao năng suất và giảm chi phí. Điều này có nghĩa là sản xuất bổ sung trên toàn cầu sử dụng công nghệ ngày càng nhiều, tương đương với lượng tăng thêm 138 triệu tấn [304 tỷ pound] đậu nành, 274 triệu tấn [604 tỷ pound] ngô, 21,7 triệu tấn [48 tỷ pound] thớ bông và 8 triệu tấn [18 tỷ pound] hạt cải dầu trong thời gian này1996-2013”.

Nguồn: Vietnamese.gmoanswers

Sinh vật biến đổi gen có làm tăng giá thực phẩm không?
Đánh giá bài viết