Sinh vật biến đổi gen

Nghiên cứu về mức độ phổ biến và tác động của thức ăn chăn nuôi biến đổi gen trên động vật

Một báo cáo khoa học gần đây được tiến hành dựa trên các dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) trên hơn 100 tỉ động vật được nuôi bằng thức ăn có thành phần từ cây trồng biến đổi gen, đã kết luận rằng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cây trồng biến đổi gen gây tác động tiêu cực đối với sức khỏe vật nuôi. Nghiên cứu này một lần nữa khẳng định tính an toàn của cây trồng biến đổi gen khi được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi.

Trên thế giới hiện nay, các động vật được dùng làm thực phẩm đang tiêu thụ từ 70-90% tổng lượng cây trồng biến đổi gen. Các tác giả của bản nghiên cứu đã đánh giá các nguồn dữ liệu đã được thẩm định có liên quan đến thức ăn chăn nuôi trong thành phần có nguồn gốc từ cây trồng BĐG. Các dữ liệu này được thu thập trong suốt khoảng 1 thập niên sau năm 2000 – giai đoạn có hàng tỉ động vật được nuôi bằng lượng lớn thức ăn từ cây trồng BĐG và sau đó đem ra so sánh với dữ liệu tương tự lấy được từ trước năm 1994 – giai đoạn trước khi xuất hiện cây trồng BĐG. Các mẫu động vật được tập trung thu thập dữ liệu cho nghiên cứu này bao gồm gà nuôi, trâu bò nuôi lấy sữa, trâu bò nuôi lấy thịt và lợn. Các tác giả kết luận rằng không có bằng chứng nào cho thấy hiệu quả chăn nuôi bị giảm sút hoặc tình trạng sức khỏe của các động vật này xấu đi.

Một số kết luận chính của nghiên cứu:

Thứ nhất, rất nhiều nghiên cứu thực nghiệm đều đưa ra kết luận nhất quán rằng hiệu quả và sức khỏe của động vật được nuôi bằng thức ăn có nguồn gốc BĐG là tương tự với động vật được nuôi bằng cây trồng có kiểu gen tương đồng, không biến đổi.
Thứ 2, chưa có nghiên cứu khoa học nào chỉ ra được sự khác biệt trong cơ cấu dinh dưỡng của các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật được nuôi bằng thức ăn có nguồn gốc BĐG.

Thứ 3, do ADN và protein là những thành phần thông thường trong khẩu phần được tiêu hóa nên chưa có dấu hiệu nào được phát hiện hoặc định tính một cách đáng tin cậy về thành phần BĐG trong sữa, thịt và trứng của động vật sau khi tiêu thụ thức ăn có nguồn gốc BĐG.

Bên cạnh các kết luận nêu trên, các tác giả cũng lưu ý về nguy cơ gián đoạn thương mại do các nước nhập khẩu không cho phép nhập khẩu các giống cây BĐGmà các nước xuất khẩu cho phép sản xuất. Trên thế giới, các quốc gia trồng ngô và đậu tương BĐG là những nước xuất khẩu thức ăn gia súc chính.

Sự thiếu đồng nhất trong việc cấp phép (chẳng hạn như các nước xuất khẩu cho phép canh tác nhiều loại cây trồng BĐG trước khi thực phẩm và thức ăn chăn nuôi BĐG được các nước nhập khẩu cho phép nhập khẩu) đã gây ra tình trạng gián đoạn thương mại. Tình trạng này có khả năng sẽ trở nên ngày càng phức tạp hơn trong tương lai, bởi một số lượng lớn cây trồng BĐG “thế hệ thứ hai” có những tính trạng được điều chỉnh phù hợp để cải thiện thức ăn gia súc đang trong quá trình phát triển và xây dựng hành lang pháp lý. Ngoài ra, các kỹ thuật cao cấp để tác động vào những biến đổi trong bộ gen mục tiêu cũng đang xuất hiện và không rõ liệu những kỹ thuật này có nằm trong phạm vi điều chỉnh của cơ chế xem xét dựa trên quy trình BĐG hiện tại để giám sát quản lý hay chưa. Các tác giả cho rằng “yêu cầu cấp thiết đối với việc nâng cap tính hài hòa về ở tầm quốc tế đối với hệ thống pháp lý đối với cây trồng BĐG và cơ chế quản lý các kỹ thuật nuôi trồng đang ngày càng trở nên bức thiết hơn để hạn chế gián đoạn thương mại quốc tế trên diện rộng trong ngành thức ăn chăn nuôi trong tương lai.”

Nghiên cứu về mức độ phổ biến và tác động của thức ăn chăn nuôi biến đổi gen trên động vật
Đánh giá bài viết