Hỏi & Đáp

Nếu gia súc ăn ngũ cốc biến đổi gen thì có sinh vật biến đổi gen trong thịt mà tôi ăn không?

Chuyên gia mở rộng hệ gen động vật và công nghệ sinh học Alison Van Eenennaam tại University of California, Davis giải thích: “Động vật tiêu hóa cây trồng được thiết kế gen giống như cây trồng truyền thống. Bằng chứng cho đến nay cho thấy rõ ràng rằng việc cho gia súc ăn cây trồng được thiết kế gen tương đương với việc cho chúng ăn nguồn thức ăn không biến đổi về mặt thành phần dinh dưỡng, khả năng tiêu hóa và giá trị thức ăn.

Người ta ước tính rằng 70-90 phần trăm cây trồng biến đổi gen đã thu hoạch được dùng làm thức ăn cho vật nuôi để tạo ra thực phẩm, điều này khiến gia súc trên thế giới trở thành khách hàng lớn nhất đối với thế hệ cây trồng biến đổi gen hiện nay. [1] Chưa bao giờ phát hiện có Sinh vật biến đổi gen trong sữa, thịt hoặc trứng có được từ vật nuôi được cho ăn thức ăn biến đổi gen.

Nguồn:

[1] Eenennaam, A. V. Hành trình Khoa học và Công nghệ sinh học Vật nuôi. Sinh vật biến đổi gen trong nông nghiệp vật nuôi: thời gian để cân nhắc cả chi phí và lợi ích trong những đánh giá của cơ quan quản lý, 4. Được lấy từ http://www.jasbsci.com/content/4/1/37

Nếu gia súc ăn ngũ cốc biến đổi gen thì có sinh vật biến đổi gen trong thịt mà tôi ăn không?
Đánh giá bài viết