Thông tin báo chí

Hội thảo: “Nâng cao năng lực xuất khẩu & an toàn thực phẩm nông sản việt nam vai trò của quản lý hoá chất nông nghiệp”

“Nâng cao năng lực xuất khẩu và An toàn thực phẩm nông sản Việt Nam– Vai trò của quản lý hoá chất nông nghiệp với mục cập nhật các yêu cầu kỹ thuật trong thương mại quốc tế, cụ thể là các tiêu chuẩn trong quản lý và sử dụng hoá chất nông nghiệp. Đồng thời, với sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị phát triển sản phẩm, sản xuất và phân phối; hội thảo đã thảo luận và đưa ra các giải pháp và trách nhiệm của các nhóm đối tác tham gia trong chuỗi giá trị nhằm thiết lập và thực hành các q