chuotbiendoigene

Khả năng phát hiện chất nổ DNT của chuột biến đổi gene cao gấp 500 lần chuột thường.
chuotbiendoigene
Đánh giá bài viết