Tin tức

Côn trùng biến đổi gene đe dọa cây biến đổi gene

Tình hình côn trùng biến đổi gene nhằm thích nghi với cây trồng biến đổi gene trên đồng ruộng diễn biến phức tạp hơn trong phòng thí nghiệm, một nghiên cứu mới vừa cho biết.

con-trung-bien-doi-gene-de-doa-cay-bien-doi-gene