Tin tức

4 sự kiện ngô biến đổi gen đầu tiên được cấp phép an toàn đối với thực phẩm và thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam

Ngày 11 tháng 8 năm 2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN & PTNN) chính thức công bố cấp phê duyệt 04 sự kiện ngô biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam. Các sự kiện được phê duyệt lần này bao gồm sự kiện Bt 11 và MIR162 của công ty TNHH Syngenta Việt Nam và MON 89034 và NK603 của công ty TNHH Dekalb Việt Nam (Monsanto).

Ngày 11 tháng 8 năm 2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN & PTNN) chính thức công bố cấp phê duyệt 04 sự kiện ngô biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam. Các sự kiện được phê duyệt lần này bao gồm sự kiện Bt 11 và MIR162 của công ty TNHH Syngenta Việt Nam và MON 89034 và NK603 của công ty TNHH Dekalb Việt Nam (Monsanto). Giấy xác nhận phê duyệt được ban hành sau quá trình xem xét kỹ lưỡng và được chấp thuận bởi Hội đồng An toàn Thực phẩm và Thức ăn chăn nuôi biến đổi gen là không có bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào đối với con người và vật nuôi theo đúng trình tự được quy định theo thông tư 02/2014/TT-BNNPTNT. Đây là 4 sự kiện biến đổi gen (BĐG) đầu tiên được công nhận đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.

Quá trình đánh giá hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đối với các sự kiện biến đổi gen đã tuân thủ chặt chẽ các quy định tại thông tư 02/2014/TT-BNNPTNT. Đây được xem là một trong các thông tư có tính khoa học và kế thừa các ưu điểm nổi bật của hệ thống hành lang pháp lý được công nhận tại các quốc gia có nền khoa học công nghệ phát triển trên thế giới. Đồng thời việc đánh giá đã được tiến hành bởi Hội đồng An toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, bao gồm các 11 chuyên gia đầu ngành đến từ các Bộ NN&PTNN, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Bộ Y Tế, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương.

4 sự kiện ngô biến đổi gen đầu tiên được cấp phép an toàn đối với thực phẩm và thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam
Đánh giá bài viết